Cần tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm là cảng biển, logistic và vận tải biển

Thời gian tới, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cần tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm là cảng biển, logistic và vận tải biển – các lĩnh vực lưỡng dụng kinh tế quốc phòng đã góp phần tạo nên thành công của Tổng công ty và cũng là lĩnh vực Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển.

 

Ngày 13/01/2020, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc tại Cảng Tân Cảng Cát Lái, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG) nắm tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020

 

Và việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc "Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh"; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiêp lần thứ tư".

 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bình bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao về những kết quả đã đạt được của Tổng công ty trong suốt 30 năm xây dựng và trưởng thành; năng động, sáng tạo, thực hiện tốt sứ mệnh được Đảng, Nhà nước giao, trở thành nhà khai thác cảng container chuyên nghiệp, hiện đại và lớn nhất Việt Nam và là điểm sáng của Quân đội về phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh; tạo niềm tin cho Đảng, Nhà nước về việc phát triển doanh nghiệp Nhà nước có hiệu quả, đủ năng lực cạnh tranh quốc tế, chủ động và thành công tham gia cuộc CMCN lần thứ tư.

 

Thời gian tới, theo ông Nguyễn Văn Bình, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cần tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm là cảng biển, logistic và vận tải biển – các lĩnh vực lưỡng dụng kinh tế quốc phòng đã góp phần tạo nên thành công của Tổng công ty và cũng là lĩnh vực Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển.

 

Theo đó, Trưởng ban Kinh tế Trung Ương đề nghị cần tối ưu hóa hệ thống cảng biển để khai thác hết tiềm năng lợi thế không chỉ cho các địa phương mà phải nhìn rộng cho cả vùng và đất nước, từ đó đầu tư các cảng có quy mô đủ lớn và cơ chế quản lý phù hợp; phát triển hệ thống logistic gắn với hệ thống cảng biển để góp phần giảm chi phí logistic cho xã hội và là hướng đi kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp; nghiên cứu lựa chọn đối tác chiến lược mạnh trên thế giới và đề xuất Chính phủ các giải pháp để Tổng công ty tham gia xứng đáng vào thị phần vận tải biển của quốc gia.

 

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Tổng công ty, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh đất nước ta thời gian tới sẽ tập trung chuyển mình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng phát triển về chất.

 

Ông Bình đề nghị Tổng Công ty đúc kết các kinh nghiệm, bài học và kết quả đạt được của mình trong hơn 30 năm qua để tạo nền tảng phát triển về chất, tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

 

Đại diện TCT TCSG cho biết sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống cảng biển hiện có. Đầu tư phát triển các cảng nước sâu, trọng điểm. Tận dụng tất cả tiềm năng và dự địa của dịch vụ logistics dể phát triển hiệu quả hơn. Bên cạnh đó mở rộng dịch vụ khai thác dầu khí cũng như du lịch và dịch vụ biển…

 

Đặc biệt, DN sẽ ưu tiên ứng dụng KHCN theo tận dụng phát huy các thành tựu của CMCN 4.0 trong quá trình chuyển đổi số của DN, nhất là việc xây dựng mô hình cảng thông minh, phát triển thương mại điện tử, tự động hóa từng phần, từng bước, có thể có khu vực tự động hóa hoàn toàn…

 

Thời gian tới, DN sẽ tập trung phát triển bền vững trên 3 trụ cột kinh doanh: khai thác cảng; dịch vụ logistics; vận tải và các ngành kinh tế biển… gắn với nhiệm vụ QSQP. Trở thành tập đoàn kinh tế - quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và dịch vụ logistics.

 

Nguồn: baodansinh.vn

MFN
VLA
C5C
NAMSUNG
VINALINES
OOCL
HANJIN SHIPPING
PIL
CMA CGM
1
5
6
7
8
9
10
4
3
2