Khai báo hải quan và tư vấn nhập khẩu

ATM GLOBAL TRANS là Môi giới Hải quan Việt Nam được phép, có thể xử lý thông quan cho tất cả các lô hàng.
Đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt của chúng tôi có chuyên môn về điều kiện địa phương, cập nhật toàn cầu, các quy định của Việt Nam, cập nhật thuế quan và nhiều hơn nữa. Với kiến ​​thức này, chúng tôi có thể xử lý các khoảng trống của bạn một cách trôi chảy và hiệu quả.
Tại ATM GLOBAL TRANS, chúng tôi đánh giá cao nhu cầu của khách hàng về thủ tục hải quan đúng thủ tục và tuân thủ tất cả các luật và quy định về nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá.
Các thủ tục và thủ tục đặc biệt như T.I.B., Hạn mức thuế quan, Quyết định ràng buộc, vv .. chỉ là một vài ví dụ về những vấn đề ATM GLOBAL TRANS có thể sắp xếp cho khách hàng của chúng tôi.

MFN
VLA
C5C
NAMSUNG
VINALINES
OOCL
HANJIN SHIPPING
PIL
CMA CGM
1
5
6
7
8
9
10
4
3
2