Cho thuê kho bãi và bốc xếp

Các kho hàng ATM GLOBAL TRANS được kiên cố hóa với hệ thống an ninh, chiếu sáng và thông gió hoàn chỉnh.
Một yếu tố quan trọng trong triết lý của chúng tôi là hiểu rõ nhu cầu kinh doanh và hậu cần của bạn. Bằng cách này, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các giải pháp dịch vụ sẽ giúp phát triển doanh nghiệp của bạn. Mạng lưới các hoạt động kho và phân phối chuyên dụng và chia sẻ của chúng tôi, kết hợp với các công cụ thiết kế tốt nhất, quy trình và hệ thống đảm bảo các giải pháp phân phối chi phí hiệu quả, cho phép bạn thực hiện các cam kết của mình đối với khách hàng của bạn, bất cứ nơi nào trên thế giới.
Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
- Kho bãi - Trung tâm phân phối xuất khẩu, nhập khẩu và nội địa
- Quản lý và kiểm soát hàng tồn kho
- Bar-mã hóa, đóng gói lại, dán nhãn, kiểm tra chất lượng, kitting và các dịch vụ giá trị gia tăng khác
- Đặt hàng quản trị
- Hỗ trợ hệ thống kinh doanh
- Hậu cần ngược
- Phân tích vị trí và vị trí
- Xử lý đơn đặt hàng, trong và ngoài nước
- Quản lý bãi
- Hiệu suất của nhà cung cấp / nhà cung cấp dịch vụ
- Cross-docking / lưu lượng phân phối
- Bổ sung tĩnh và năng động
- Tải xây dựng

MFN
VLA
C5C
NAMSUNG
VINALINES
OOCL
HANJIN SHIPPING
PIL
CMA CGM
1
5
6
7
8
9
10
4
3
2